Thiết Bị Sản Xuất

 • Máy tiện phay phức hợp ( 5 trục ) Brother M300 : 1 máy
 • Máy tiện phay phức hợp ( 5 trục ) Brother U500Xd1 : 1 máy
 • Máy phay Brother S700x1 : 2 máy
 • Máy phay ( 4 trục ) CNC HISION VMU1100 : 1 máy
 • Máy phay CNC HISION VMU1000L : 1 máy
 • Máy phay CNC Hision V-180 : 4 máy
 • Máy phay CNC FANUC ROBODRILL α-T14iDE : 2 máy
 • Máy phay CNC Hansa YH1000-B : 1 máy
 • Máy phay CNC Hansa YH1200-A : 1 máy
 • Máy tiện phức hợp ( 4 trục ) DOOSAN LYNX 2600 : 1 máy
 • Máy tiện CNC ( 4 Trục ) MORI SEIKI SL-2 : 1 máy
 • Máy tiện CNC ( 4 trục ) Hision TC25MC X255/Z550 ( φ360 Max ) : 1 máy
 • Máy tiện CNC Hansa YTH10700E X190 / Z700 ( φ320 Max ) : 2 máy
 • Máy tiện CNC Hision TC15 X255/Z550 ( φ180 Max ) : 2 máy
Xem thêm

Thiết Bị Kiểm Tra

 • Máy đo 3D Mitsutoyo CRYSTA-Apex V574 ( X500 / Y700 / Z400 ) : 1 máy
 • Máy đo 2D Mitsutoyo QI-A4020D ( X400 / Y200 ) : 1 máy
 • Và các loại dụng cụ đo chuyên dụng khác : Callipers, Micrometer, Gauge, Pin . . . 
Xem thêm