Cơ sở sản xuất

Thiết Bị Kiểm Tra, Đo Lường


Quản Lý Chất Lượng

Được trang bị phòng kiểm soát chất lượng, kiểm soát nhiệt độ 24/24 ( nhằm chống biến đổi kích thước ) kết hợp thiết bị đo hiện đại như máy đo 2D, 3D và các dụng cụ đo chuyên dụng khác. Toàn bộ các thiết bị đo được nhập hoặc sản xuất từ Nhật Bản.

Văn phòng quản lý chất lượng

Thiết Bị Kiểm Tra

  • Máy đo 3D Mitsutoyo CRYSTA-Apex V574 ( X500 / Y700 / Z400 ) : 1 máy
  • Máy đo 2D Mitsutoyo QI-A4020D ( X400 / Y200 ) : 1 máy
  • Và các loại dụng cụ đo chuyên dụng khác : Callipers, Micrometer, Gauge, Pin . . .